• 11 oktober 2018

28 november: bijeenkomst GELD EN WINST

28 november: bijeenkomst GELD EN WINST

28 november: bijeenkomst GELD EN WINST 150 150 Ondernemershuis Apeldoorn

UITNODIGING BIJEENKOMST: GELD EN WINST

Op 28 november 2018 nodigen AVIO advocaten en CMSI360 u uit om aanwezig te zijn tijdens een bijeenkomst te houden bij het Ondernemershuis op het Zwitsalterrein te Apeldoorn.

Waar gaat deze bijeenkomst over?

Iedere ondernemer heeft er mee te maken: openstaande facturen. De vraag is hoe ga je hiermee om met behoud van een goede relatie met je klant?
Ga je incasseren of doe je dat juist niet? De factuur moet wel betaald worden, maar wil je dan ten koste laten gaan van de relatie met je klant?
Onderwerpen waar veel ondernemers tegenaan lopen.

De insteek van AVIO advocaten en CMSI360 is relationele invordering, waarbij de factuur wel wordt betaald maar de relatie zoveel als mogelijk wordt behouden. De klantrelatie staat dus centraal, ook in deze juridische fase.

AVIO advocaten en CMSI360 kunnen de nodige tips en hulpmiddelen aanreiken om te zorgen dat facturen tijdig worden betaald, hetgeen goed is voor de liquiditeit van iedere onderneming. Daarnaast kun je dan als ondernemer aandacht besteden aan het ondernemen met je klanten die uiteindelijk allen tevreden en betalende klanten zijn!

Graag lichten zij hun werkwijze toe op woensdag 28 november 2018.
Tussen 16.30 en 17.30 zullen zij u bij het Ondernemershuis op het Zwitsalterrein (Vlijtseweg 144, 7317 AK Apeldoorn) inhoudelijk op de hoogte brengen van het onderwerp, waarna zij deze bijeenkomst graag gezamenlijk willen afsluiten met een borrel en een hapje bij Strandtent Soap.

Opgeven kunt u doen naar het mailadres: geurts@avioadvocaten.nl