Het GROS is het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt, een samenwerkingsverband waarin onder andere de gemeente Apeldoorn participeert.

Stimuleren van ondernemerschap

Het GROS biedt financiële ondersteuning, begeleiding en advies aan startende ondernemers die een uitkering hebben en een onderneming willen opstarten of aan gevestigde ondernemers die ondersteuning nodig hebben voor een doorstart.

Het GROS probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van wat het inhoudt om een eigen bedrijf te hebben en wat daar allemaal bij komt kijken. Het doel van het GROS is om de klant te helpen een beter gefundeerde keuze te maken voor het zelfstandig ondernemerschap.

Vanuit de gemeente Apeldoorn wordt hierin nauw samengewerkt met het UWV, Werkbedrijf Lucrato en het regionaal werkbedrijf Factor Werk.