• 27 februari 2019

Inspiratiebijeenkomst​ ​Apeldoorn Financieel Fit

Inspiratiebijeenkomst​ ​Apeldoorn Financieel Fit

Inspiratiebijeenkomst​ ​Apeldoorn Financieel Fit 150 150 Ondernemershuis Apeldoorn

2 april 17.00 uur – 21.00 uur – Foenix, Vlijtseweg 136 Apeldoorn

1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. 40% van de
jongeren is niet financieel vaardig. Een loonbeslag kost een werkgever €13.000,= op jaarbasis. ​Jaarlijks kost
de schuldhulpverlening Nederland € 1 miljard. Huishoudens met ernstige geldproblemen kost de
maatschappij € 100.000. Een fractie van dit bedrag wordt besteed aan preventie en vroegsignalering.

Vanuit het project Moedige Mensen i.s.m. Sociaal Werk Nederland en de Rabobank zijn landelijke
netwerken gestart om deze problematiek aan te pakken middels het bouwen van een privaat en publiek
netwerk. Daarbij is het doel: terugdringen en voorkomen van schulden. Ook in Apeldoorn willen we samen
met organisaties, bedrijven en instellingen de schouders eronder zetten. Sinds 2018 bouwen we onder de
naam ‘Apeldoorn Financieel Fit’ aan een netwerk en een armoedepact waarin we onze ambities
beschrijven.

Graag nodigen we u uit voor deze informatieve bijeenkomst waarbij we naast het netwerk ook graag input
ophalen om Apeldoorn Financieel Fit te maken.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in Apeldoorn en die mee wil denken of participeren om
Apeldoorn financieel fitter te maken.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft een inspirerend programma te worden. Noteer deze
avond alvast in uw agenda. Zodra het definitieve programma bekend is ontvangt u de officiële uitnodiging.

U kunt zich nu al aanmelden via info@apeldoornfinancieelfit.nl

Met vriendelijke groet,
Apeldoorn Financieel Fit partners;

Stimenz, Foenix, Rabobank, Gemeente Apeldoorn, Samenwerkende Woningcoperaties, MEE Veluwe,
Stichting Over Rood, Hmanitas Schuldhulpmaatje, Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

www.apeldoornfinancieelfit.nl