Platforms

Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA)

Wie zijn wij: Op dit moment heeft de Bedrijvenkring Apeldoorn ruim 300 leden. Grote en kleine ondernemingen in de gemeente Apeldoorn. Voor hun belangen komen wij op. Hun stem laten wij horen als we overleg hebben met de gemeente Apeldoorn en andere overheden. Daardoor zijn we een invloedrijke gesprekspartner bij belangrijke speerpunten

Wat doen wij: Wensen op tafel leggen met de argumenten daarvoor, belangen behartigen, invloed uitoefenen, een vuist maken naar overheden en instanties en dé stem zijn van het Apeldoornse bedrijfsleven. Dat is wat we met onze Bedrijvenkring Apeldoorn doen. Waarom? Omdat we het ondernemersklimaat in Apeldoorn verder willen verbeteren. En de kansen die er in Apeldoorn liggen beter willen benutten.

De bedrijvenkring Apeldoorn is voorstander van duurzaam opgewekte energie. Lokale initiatieven als het plaatsen van zonnepanelen of windmolens worden door de BKA dan ook ondersteund. Waar mogelijk zullen wij dit in Cleantech-verband doen. De BKA is op woensdagochtend vertegenwoordigd in het Ondernemershuis.

Startup Apeldoorn

Startup Apeldoorn helpt ondernemers en organisaties bij innovatievraagstukken. Ondernemerschap is daarbij onze stijl. We helpen met dromen en visieontwikkeling. Kunnen innovatietrajecten kickstarten en bieden procesbegeleiding. Maar vooral: we moedigen aan. Zo maken we met elkaar een feestje van ondernemerschap en innovatie.

Regelmatig faciliteren we inspirerende sessies waarin we aan de slag gaan met een specifiek (innovatie)thema en we verbinding creëren tussen regionale partijen. Ook zorgen we voor ‘placemaking’ op fysieke plekken waar meer dynamiek en samenwerking mag ontstaan.

Daarnaast bouwen we aan een groot Apeldoorns netwerk van startups en andere bedrijven of initiatieven met vernieuwende producten en diensten. Kennen we je nog niet? We ontmoeten je graag.

Meer weten? Kom langs in het ondernemershuis of neem contact op!

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor u inzetten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met èlke ondernemingsvraag bij ons terecht en worden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject.

Ondernemers met hulpvragen kunnen gedurende 6 maanden op sleeptouw worden genomen door een ervaren adviseur. Zij worden dan begeleid in het bijsturen van zaken die niet goed lopen. Een ondernemer van het Ondernemersklankbord geeft U praktische en concrete adviezen, zodat U beter en sneller Uw doelen bereikt.

Geen kosten, uitsluitend wordt een eenmalige donatie gevraagd van 200 euro voor een half jaar begeleiding. Een eerste gesprek in het ondernemershuis is altijd gratis!

Apeldoorns Business Collectief

Het ABC is een doe- en denktank die ondernemingen in de regio Apeldoorn stimuleert om lokaal zaken te doen ter bevordering van de lokale economie en het leefklimaat.Wij werken met diverse ondernemingen vanuit de regio Apeldoorn, gemeente Apeldoorn en ZZP-ers om samen ervoor te zorgen dat het economische klimaat verder groeit.

Wij doen dit onder andere door bijeenkomsten te organiseren voor ondernemers, door in gesprek te zijn met de Gemeente Apeldoorn en de grote ondernemingen in Apeldoorn en omgeving en door te werken vanuit marktgroepen.

Marktgroepen zijn (kleine) interne samenwerkingsverbanden tussen de deelnemers van het ABC waarmee we de markt/bedrijven op een pro-actieve manier benaderen. Het kan een marktgroep zijn vanuit een bepaalde expertise, of juist één gericht op de wens vanuit de ondernemer. Door samen te werken kunnen we ondernemingen meer bieden dan vanuit een zelfstandige onderneming.

Dat is ook de reden voor het ABC om vanuit het Ondernemershuis zoveel mogelijk ondernemingen te ondersteunen met de expertise die wij, vanuit de diversiteit aan deelnemers, in huis hebben. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld bij ons terecht voor hun juridisch- en/of organisatorisch adviesvraagstuk tot HR- en administratieve vraagstukken, van opleiden en ontwikkelen tot regelen van een lokaal geschenk.

Allemaal vanuit de gedachte; waarom vanuit ver halen, als Apeldoorn het ook heeft.