Wat is Sociaal Ondernemen?

Sociaal ondernemen is maatschappelijk bijdragen aan vraagstukken rond duurzaamheid, circulaire economie, zorg & welzijn, een inclusieve arbeidsmarkt en een sociale samenleving. Sociaal ondernemers zijn ondernemers of organisaties die op een innovatieve en ondernemende wijze maatschappelijke vraagstukken bedrijfsmatig aanpakken en maatschappelijke impact als primair doel hebben.

Zelf starten

Deze ondernemingen hebben een economisch verdienmodel en zijn niet afhankelijk van subsidies. Behaalde winst wordt opnieuw geïnvesteerd om het maatschappelijke doel van de onderneming verder te realiseren en uit te breiden.

Wil jij dit ook? Heb je een goed idee voor het starten van een sociale onderneming of heb je een andere vraag over sociaal ondernemen?

Sociaal inkoopbeleid

Steeds meer bedrijven en instellingen zijn bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ondernemingen kijken hoe ze hun bedrijfsvoering socialer en duurzamer kunnen maken.

Het inkoopbeleid speelt hierbij een belangrijk rol. Voor de normale bedrijfsvoering worden producten en diensten ingekocht, zoals bijvoorbeeld catering. Deze producten en diensten inkopen bij sociale ondernemingen vergroot de maatschappelijke uitstraling en profilering van de eigen ondernemingen.

Platform Apeldoorn Scoort

Apeldoorn Scoort is een platform waarbij ondernemers uit Apeldoorn hun expertise en netwerk inzetten voor het vinden van een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeentelijk beleid voor social return

Een bijzondere vorm van sociaal inkopen is social return (ook wel sociaal aanbesteden genoemd). De doelstelling van social return binnen het aanbestedingsbeleid van gemeente Apeldoorn, is het realiseren van leer- en/of werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat bij de aanbesteding 5% van de aanneemsom of 10% van de loonsom bij arbeidsintensieve projecten door de opdrachtnemer hiervoor wordt ingezet.

Wil je meer info over het aanbestedingsbeleid? Klik hier